Palla tycket bokomslag

PALLA TRYCKET -leda sig själv och andra till hållbart självledarskap

Palla trycket är en bok om hur du med några enkla verktyg och strategier kan utveckla ett hållbart självledarskap, och i rollen som chef leda andra i samma positiva riktning.

Det som är unikt med boken är:

 • Den förklarar självledarskapet konkret, och hur du kan utveckla det hos dig själv och hos andra.​
 • Du får grundläggande och motiverande kunskap om vad som påverkar vår energi, motivation och förmåga till lugn och återhämtning.​
 • Enkla råd om hur du ska göra för att implementera goda och effektiva vanor för både medarbetare och för dig som ledare.

Palla trycket hos Adlibris​

Palla trycket hos Bokus

Se Karin berätta om boken!

Det här är inte en bok om hur du som blivit sjuk av stress kan komma tillbaka, eller hur du kan undvika en sjukskrivning, även om de verktyg som beskrivs här säkert kan hjälpa även dig. Målsättningen är istället att ge alla som vill stärka sin mentala kapacitet lättillgänglig kunskap om hur ett halvfullt glas kan fyllas till bredden. Förhoppningen är också att boken ska kunna inspirera fler chefer och ledare att arbeta med dessa viktiga frågor.

Karin Otterbjörk

Författare till boken Palla trycket

Boken Palla trycket

Snabba förändringar, tidspress, otydligheter och krav gör att många av oss går runt med ständigt höga kortisolnivåer. Även det som är roligt och ger sköna kickar påverkar oss, och det kan bli svårt att gå ned i varv och få återhämtning. För att må bra och prestera i längden behöver du aktivt stärka din förmåga att ”palla trycket”.​ ​

Den här boken visar hur du utvecklar ett hållbart självledarskap, där du steg för steg leder dig själv till ett liv i balans. Du får konkreta verktyg och tips kopplade till de tre fundamenten i självledarskapet:​​

 1. självkännedom​
 2. riktning och mål​
 3. självreglering och vanor

Du lär dig hur du kan göra för att dämpa stressen och du får nycklarna till de system som skapar motivation och återhämtning. Med enkla mentala verktyg och ”hjärn-vänliga” vanor kommer du att förändra din energi och skapa det arbetsliv och liv som du själv vill ha.​

Boken beskriver också hur du som ledare kan ge dina medarbetare förutsättningarna att utveckla och utöva självledarskap, hur du agerar förebild och bidrar till en kultur som uppmuntrar till detta.

Boken föddes ur övertygelsen att individens egen hållbarhet är något som alla medarbetare i dag behöver ta ett eget ansvar för. Självklart behöver det finnas förutsättningar som ledarskap, kultur och strukturer, men vi kommer inte ifrån att vi behöver göra vår egen del i det.

Karin Otterbjörk

Författare till boken Palla trycket

Hållbart självledarskap på plats med Karin Otterbjörk

Med kunskap om hur hjärnan fungerar utbildar Karin ett självledarskap som optimerar hjärnans resurser genom enkla verktyg och vanor. När du förstår hur hjärnan fungerar, varför du känner och reagerar som du gör kan du också leda dig själv mot mer energi och framgång.

Karin hjälper dig och er att få självledarskapet på plats genom olika alternativ:

Boken
Du kan beställa och läsa boken Palla trycket, leda sig själv och andra till hållbart självledarskap. En handbok i ämnet som vänder till både medarbetare, ledare och HR.

Föreläsningar
Inspireras av en föreläsning för att kicka igång tanken och arbetet för att själv ta ansvar för ett hållbart självledarskap. För alla medarbetare oavsett roll heter föreläsningen/utbildningen Palla trycket – Att leda sig själv till ett hållbart självledarskap och för ledare och HR Palla trycket –  Leda sig själv och andra till ett hållbart självledarskap.

Utbildning
Investera i en utbildningsserie där ni steg för steg skapar nya vanor hos er själva. En effektiv och hållbar investering i att hela teamet eller organisationen pallar trycket. Ni skapar förutsättningar för att ha energin och engagemanget och motivationen på plats.

Processtöd
Ta hjälp i er förändringsresa mot en kultur och strategi som präglas av hållbart självledarskap.

I vårt rådande affärsklimat med stora både förändringar på både global och lokal nivå utsätts vi som arbetar på ett internationellt företag med olika sorters krav. Det är oftast utmanande och spännande men det kräver mycket av oss alla som individer. Att då kunna leda sig själv är avgörande för att själv må bra men även för organisationen att vara en hållbar organisation.

Karin ger på ett fantastiskt inspirerande sätt sin syn på självledarskap och ger verktyg som är enkla att ta till sig och också att kunna diskutera i grupp. Föreläsningen med henne var en sådan investering för oss alla, oavsett chef eller inte, som påverkade både hjärnan och hjärtat.

Jag kan varmt rekommendera Karin för att öka kunskapen om självledarskap och även få ökad självinsikt samt bygga en hållbar organisation!

Sofia Opitz

VD - AOP Health Nordics

Föreläsningarna & utbildningarna Palla trycket

För alla medarbetare oavsett roll

Palla trycket – Att leda sig själv till hållbart självledarskap

 1. Självkännedom, hur fungerar du och vad behöver du​.
 2. Förmågan att jobba mot mål och det man vill uppnå.
 3. Praktiska och mentala verktyg och vanor som skapar energi och motivation.

För ledare som vill nu- & framtidssäkra sitt ledarskap

Palla trycket – Att leda andra till hållbart självledarskap​
 

 1. Verktyg och vanor som gör att du har och behåller din energi och motivation samt förmåga att leda över tid.​
 2. Ledarförmågor som stärker dina medarbetares energi och motivation. ​
 3. Implementering och utveckling av dina medarbetares självledarskap.

Kontakta Karin om föreläsning & utbildningar!

Palla trycket föreläsning
Palla tycket bokomslag litet

Beställ boken Palla trycket – Leda sig själv och andra till ett hållbart självledarskap

Boken kan beställas genom att maila Karin eller via återförsäljare. Boken ingår också som en del i vissa utbildningar samt kan köpas vid föreläsningarna.

Palla trycket hos Adlibris

Palla trycket hos Bokus

Palla trycket vänder sig till både medarbetare och chefer

Palla trycket vänder sig till både medarbetare och chefer. Alla tjänar på att utveckla sitt självledarskap, oavsett roll. Boken Palla trycket, leda sig själv och andra till ett hållbart självledarskap skrevs som en instruktionsbok och består av Karins erfarenhet och kompetens som hon har fått genom att jobba med ämnet under över 10 års tid. 

Boken beskriver också hur du som ledare kan ge dina medarbetare förutsättningarna att utveckla och utöva självledarskap, hur du agerar förebild och bidrar till en kultur som uppmuntrar till detta.

Boken föddes ur övertygelsen att individens egen hållbarhet är något som alla medarbetare behöver ta ett eget ansvar för. Gör vi det så ökar chanserna till att vi får ett riktigt bra arbetsliv och liv. Vägen till det kallar hon för hållbart självledarskap. Hållbarheten innebär att du som individ har orken, viljan och förmågan över tid, det är då du kan ha höga nivåer på både välmående och prestation. Den personliga hållbarheten och vi tar ansvar för den är en dagens och framtidens viktigaste delar både individer och organisationer.

Karin Otterbjörk Palla trycket bokhandel