Självledarskap handlar om hållbarhet, utveckling och att nå sina mål

Kontakta Karin Otterbjörk

Självledarskap – utbildning och coaching för ett produktivt och hållbart arbetsliv

Att ta, och tillåtas ta, ansvar för sin egen utveckling skapar både produktivitet och hållbarhet i arbetslivet. Självledarskap är inte bara stresshantering på jobbet utan också en viktig del för motivation och måluppfyllelse.

Det ställs allt högre krav på eget ansvar och proaktivitet i vårt snabbföränderliga och osäkra komplexa arbetsliv. Därför har självledarskap blivit en viktig och efterfrågad förmåga hos både medarbetare och ledare. Många beteenden inom självledarskapet går att träna upp; till exempel fokus, prioriteringsförmåga, gränssättning och motivation. Det handlar också om självkontroll och självkännedom så att man kan ta ansvar för egna och gemensamma behov.

En nyligen genomförd studie visar också att medarbetare med ett utvecklat självledarskap har ökat välmående och kan i högre grad motivera sig och hantera förändringar. Personerna styrs i högre grad av sina värderingar och styrkor. De uppvisade dessutom att de både kan ge och ta emot feedback i hög utsträckning.

beprövad process mairutveckling

Beprövad process för att stärka självledarskapet

Självledarskapet sätter Karin Otterbjörk på plats i organisationer med hjälp av en beprövad process som utgår ifrån:

  1. Vilka mål och riktningar som behövs just nu och framåt.
  2. Självkännedom – hur fungerar individen. Motivation, stresstriggers och behov.
  3. Metoder för självreglering – nya vanor och beteenden.

Karin är författare till boken Palla trycket – leda sig själv och andra till ett hållbart självledarskap. Det finns flera sätt att få självledarskapet på plats och Karin erbjuder olika inriktningar på det. Ofta med utgångspunkt i från boken Palla trycket.

Läs mer om hur ni kan få självledarskapet på plats!

Med flera hundra uppdrag i bagaget kan du tryggt anlita Karin Otterbjörk/Mairutveckling som
workshopledare, föreläsare, utbildare och coach/mentor.

Karin var en självklar del i ett av våra talangprogram där hennes del var att få deltagarna att skapa ett hållbart självledarskap. Deltagarna fick med sig en rad verktyg som de både kunde använda sig av i programmet, på arbetsplatsen och i sin privata vardag. Jag kan varmt rekommendera Karin Otterbjörk och hennes tjänster

Stina Persdotter

Kompetensutvecklare Tre

Corporate mindfullness Karin Otterbjörk

Corporate mindfulness boostar organisationen

Under vissa uppdrag använder sig Karin av corporate mindfulness som metod. Det är en kombination av mindfulness och neuroledarskap anpassat för arbetslivet. Inom självledarskap är det ett av de starkaste verktygen eftersom det ökar vår självmedvetenhet och självkännedom.

Vi blir till exempel mer medvetna om vad vi tänker och känner. På det sättet kan vi omtolka situationer eller förändra sättet som vi talar till oss själva. Vår mentala kapacitet påverkas positivt. Många upplever att corporate mindfulness gör att de blir mindre impulsstyrda och har lättare att behålla sitt fokus, kunna prioritera, vara kreativa, samt att den allmänna känslan av välmående ökar.

 

Ett av programmen inom självledarskap

Hållbara medarbetare med Corporate Mindfulness

Ett medarbetarprogram som stärker och utvecklar medarbetare förmåga att leverera, utvecklas och hålla över tid. Programmet bygger på modern hjärnforskning och hur vi kan applicera det i arbetslivet, metoderna är hämtade från en modern tolkning av mindfulness och neuroledarskap.

Användandet och forskningen av mindfulness inom företagsvärlden ökar för varje år. Det är över 15 år sedan som Google var en av de stora techbolagen som lät sina medarbetare delta på denna typ av utbildning. De såg möjligheterna med att låta sina medarbetare lära sig denna teknik och strategier för att utveckla sin mentala kapacitet. Fler och fler organisationer har genom åren följt Googles strategi och initiativ.

Under programmet Hållbara medarbetare med Corporate Mindfulness varvar vi teori och praktiska övningar för att öka inlärningen av nya hållbara vanor. Språkbruk och övningar är anpassade för företagsvärlden.

I Sverige så har hundratals deltagare genomgått just denna utbildning, och referenserna är mycket goda. Programmet består av 8 kurstillfällen på 2 timmar vardera (2,5 h för digitala varianten, beroende på behov av 2 korta pauser).

Varje tillfälle har ett tema, som tex Hållbarhet och energi, Självledarskap, Medveten målsättning, Kommunikation och Samarbeten. Ges både live samt som digitala träffar via Zoom.

Vi valde att genomföra programmet Hållbara medarbetare eftersom vi hade en upplevd hög grad av stress i organisationen. Chefer och medarbetare efterfrågade verktyg för att kunna hantera stress, kunna balansera förväntningar, bli bättre på att prioritera och planera för återhämtning. Vi hade även önskemål om verktyg för att kunna hantera förändringar och motgångar.

Väldigt positiv återkoppling från de som gått utbildningen, det de lyfter fram är att de fått ökad medvetenhet om hur de själva kan styra sitt välmående och minska stress. Andra saker som lyfts fram är förbättrat fokus och medveten planering av sin arbetsdag. Flera har upplevt att de bättre kunnat hantera frusterande situationer och irritation. Värdet för organisationen är ett större välmående hos medarbetare och minskad stressnivå.

Vi har varit väldigt nöjda med Karin Otterbjörk som utbildare. Hon är professionell, har själv en lång erfarenhet av att arbeta i målfokuserade, komplexa organisationer med höga krav på lönsamhet. Karin har lätt att relatera till och förstå den verksamhet våra medarbetare arbetar i vilket inneburit att medarbetarna snabbt fått ett förtroende för henne. Upplägget med olika teman och uppgifter mellan utbildningstillfällena har varit bra. 

Anna Svahn

Head of HR Nordics at Bayer

Föreläsningar och workshopserier inom självledarskap

  • Självledarskap i praktiken – Vad är det och hur gör man för att utveckla kompetenserna inom självledarskap
  • Självledarskap – Stärk din egen hållbarhet
  • Självledarskap – Att hantera och växa i förändring
  • Ledarskap för självledarskap – Vad och hur ska du som chef göra för att stärka medarbetarnas självledarskap
  • Framgångsrika digitala möten – Skapa engagemang och effektivitet i era digitala möten

Individuell coaching inom självledarskap och stresshantering

Ytterligare ett effektivt verktyg för att utveckla och stärka självledarskapet är individuell coaching. Från nuläge till önskat läge genom en insiktsresa som kan inkludera allt från hjälp att lösa utmaningar och att hitta nya vägar till att förstå drivkrafter och värderingar. För medarbetare som vill utvecklas inom till exempel kommunikation, stresshantering och att nå sina mål.

Jag valde att anlita Karin när vi ville utveckla våra medarbetares förmågor att leda sig själva vad gäller prestation, utveckling, hantera förändringar och vara hållbar. Karin är uppskattad utifrån att hon har både business fokus dvs att vi här för att bidra till resultatet OCH har en vetenskaplig förankring i det hon lär ut. Hennes sätt att lära ut och motivera andra är genom vara öppen, inkluderande och närvarande i det som sker i gruppen. Jag kan varmt rekommendera henne för liknande uppdrag.

Katarina Söderstedt

HR manager

Utveckling med Mairutveckling

Mairutveckling jobbar utifrån etablerade och moderna teorier som påverkar förmågan att prestera på kort och lång sikt. Och som skapar engagerade och energifulla medarbetare.

Utvecklingskonsult Karin Otterbjörk har mångårig erfarenhet av att utforma och genomföra inspirationsföreläsningar, workshops, workshopserier, utbildningar och coachingupplägg som leder till resultat.

Utifrån nuläge och drömbild tas tjänsterna fram. Karin skapar bra business med människan i fokus. Givetvis finns det möjlighet att jobba digitalt, fysiskt eller som en mix, allt utifrån vad som passar just er.

Individer, små grupper, lite större grupper och riktigt stora grupper - Karin är van vid alla konstellationer och anpassar efter behov.