Hjälper er att nutids- & framtidssäkra ert ledarskap

Kontakta Karin Otterbjörk

Medvetet ledarskap stärks av resultatet av ett hållbart ledarskap

En effektiv och modern ledare behöver ha hög medvetenhet kring sitt ledarskap för att kunna möta det som händer och de behov som finns. Att du leder på ett sätt som gör att dina medarbetare kan vara sitt bästa jag och som får organisationen att blomstra.​

I en omvärld som präglas av ett snabbt och föränderligt tempo samt osäkerhet är behovet stort av ledare som drivs av sina värderingar, leder med hjärta och är duktiga på skapa långvariga relationer. Därför är delar från det transformativa ledarskapet något som är grundläggande i det medvetna ledarskapet hos Mairutveckling.​

Att vara en framgångsrik ledare i dag innebär också att veta hur du själv blir ditt bästa jag, på kort och på lång sikt. Därför behöver du ha verktyg och vanor som gör att du orkar, vill och kan på kort och lång sikt leda dina medarbetare i de utmaningar som finns i dagens arbetsliv.​

​I utbildningen Palla trycket, leda sig själv och andra utvecklar du tre delar som ingår i hållbart ledarskap:

 • Bli hållbar som ledare
 • Ledarbeteenden som sänker stress och ökar engagemang
 • Implementera självledarskapet hos dina medarbetare
Medvetet ledarskap Karin Otterbjörk
Medvetet ledarskap utbildningar Karin Otterbjörk

Innehåll ledarutbildning

Tillsammans med Karin bygger ni verktygslådor för ett medvetet ledarskap utifrån var ni är i dag. Kompetenshöjningen anpassas för hur det ser ut hos er – nya ledare, vana ledare med utvecklingsbehov eller en mixad grupp där man vill säkerställa att alla har samma bas i sitt ledarskap.

Delar som ofta ingår i kunskapspaketen för medvetet ledarskap är:

 • Feedback – Utveckla medarbetare genom kontinuerlig återkoppling
 • Motivation – Skapa förutsättningar för medarbetare med stark motivation
 • Mål, & riktning – Vart ska vi, kort och långsiktig riktning, vår vision
 • Kommunikation – Att nå fram som ledare
 • Att bygga team – Utveckla ditt team till att vara högfungerande
 • Presentationsteknik – Tydliga och motiverande presentationer
 • Fokus och effektivitet – Att bli effektfull
 • Coachande ledarskap – Motiverande och nöjda medarbetare
 • Att leda sig själv som chef – Ledarskapet börjar med mig själv
 • Situationsanpassat ledarskap – Möt medarbetaren där den är

Med flera hundra uppdrag i bagaget kan du tryggt anlita Karin Otterbjörk/Mairutveckling som
workshopledare, föreläsare, utbildare och coach/mentor.

Ledningsgruppen på Berghs gjorde i höstas en satsning på ledarskap för hela organisationen, med valbara områden som personligt ledarskap, projektledning, sprint och toolbox. Vi valde att arbeta med Karin för att ge våra ledare möjlighet att öka sin ledarskapskompetens genom att bygga sin egen ”toolbox” med ledarskapsverktyg. Vi är en ledargrupp med varierande senioritet och upplägget var att testa och diskutera hur man kan använda olika modeller som stöd i sitt ledarskap.

Syftet med upplägget var att ge gemensam referensram och att alla ledare skulle bygga sin personliga verktygslåda med ledarverktyg. Karin är en erfaren ledarskapskonsult som guidade oss genom modeller, samtal och praktiska exempel. Hon är inkännande och får alla att känna sig inkluderande. Jag och mitt team kan alla varmt rekommendera henne för uppdrag inom ledarskap!

Camilla Wallander

vd Berghs school of communication

Utbildningar inom medvetet ledarskap

 • Basledarskap – Träna och slipa på dina ledarskapsverktyg för att göra dem riktigt vassa
 • Hållbart ledarskap – Leda för hållbara prestationer, välmående ledare och medarbetare
 • Coachande ledarskap – Utveckla dina medarbetares kompetens, motivation och ökat självledarskap
 • Autentiskt ledarskap – Hur du blir en autentisk ledare
Föreläsning Medvetet ledarskap Karin Otterbjörk
medvetet ledarskap coaching

Medvetetet ledarskap – coaching med Karin Otterbjörk

Ibland kan ledarskapscoaching passa bättre än utbildning. Karin anlitas ofta när någon är ny som chef, en erfaren chef som behöver bollplank och när en chef behöver fylla på sin verktygslåda eller uppdatera den med moderna ledarskapsverktyg.

Karin kan också fungera som en mentor och har då hela sin verktygslåda med sig i mötet med dig. Perfekt om du känner att är fast i gamla mönster eller har svårt att se vägen framåt.

Coaching sätter fart på din framåtrörelse och medvetenhet. Från nuläge till önskat läge via en insiktsresa till ett mål kanske bortom allt du trodde var möjligt.

Karin är inspirerande och kunnig. Det bästa är att hon själv varit chef och verkligen kan relatera till vad som krävs för att kunna arbeta hållbart med medarbetare.

Marie Thulesius

Utveckling med Mairutveckling

Mairutveckling jobbar utifrån etablerade och moderna teorier som påverkar förmågan att prestera på kort och lång sikt. Och som skapar engagerade och energifulla medarbetare.

Utvecklingskonsult Karin Otterbjörk har mångårig erfarenhet av att utforma och genomföra inspirationsföreläsningar, workshops, workshopserier, utbildningar och coachingupplägg som leder till resultat.

Utifrån nuläge och drömbild tas tjänsterna fram. Karin skapar bra business med människan i fokus. Givetvis finns det möjlighet att jobba digitalt, fysiskt eller som en mix, allt utifrån vad som passar just er.

Individer, små grupper, lite större grupper och riktigt stora grupper - Karin är van vid alla konstellationer och anpassar efter behov.