Med psykologisk trygghet når ni längre

Kontakta Karin Otterbjörk

Medarbetarskap och grupputveckling med psykologisk trygghet i fokus

Ett aktivt medarbetarskap är a och o för framtidens organisationer. Förmåga att ta ansvar för det som presteras, och förståelse för att relationen till kollegor och arbetsgivare behöver få vara i fokus. En till viktig komponent för att högpresterande team ska uppstå är att chefen aktivt behöver lämna plats för det. Teamen blir mer och mer självstyrande.

Karin Otterbjörk arbetar som utbildare och gruppcoach med att förbättra gruppdynamik och skapa högfungerande team. Hon lägger stor vikt vid psykologisk trygghet för att utveckla team och coachar fram utveckling bland annat efter Susan Wheelans grupputvecklingsmodell IMDG och Team Pro. På så sätt utvecklas en sund arbetsmiljö, medarbetare som är motiverade och teamresultat utöver det vanliga.

Med flera hundra uppdrag i bagaget kan du tryggt anlita Karin Otterbjörk/Mairutveckling som
workshopledare, föreläsare, utbildare och coach/mentor.

Med hjälp av Karin Otterbjörk kunde vi i vårt nyetablerade team snabbt hitta en trygg arbetsmiljö baserad på glädje, effektiva arbetsmetoder och hög arbetsmoral. Vi jobbade bland annat med våra spelregler för att få effektiva interna möten med rätt fokus, hur vi som grupp och individer hanterar branschens ständiga förändringar och höga tempo.

Karins gedigna erfarenhet av att leda olika team och typer av individer och förmåga att omsätta teori till handfasta och praktiska råd och givande övningar gör hennes workshops till en värdefull investering. Ett ökat välmående och en ”genväg” till ett högprestererande team med tydligt resultat i affären i form av mer givande kundinteraktioner var resultatet av vår tid med Karin.

Jag kan varmt rekommendera Karin som coach inom ledarskap och grupputveckling med fokus på affären.

Jessica Ilshagen

MSL Manager

Workshopserier inom medarbetarskap och grupputveckling

Exempel på workshopserier med Karin:

 

  • Team Pro workshop (Karin innehar certifiering och genomför även initialt team test för TPI-rapport)
  • Feedbackkultur i vårt team – Utveckla oss själva och varandra
  • Medarbetarskap – Ledarskap för alla
  • Vårt team – Ett högfungerande team
  • Psykologisk trygghet och tillit i vårt team – Bättre samarbete, utveckling och kollektiv intelligens

När COVID-pandemin slog till så bokades i ett slag många av våra externa kundmöten av eller så flyttades de fram på obestämd tid. Situationen för Key Account Managers som arbetar i det team jag leder blev betydligt mer utmanande, genom att möjligheten att träffa och arbeta ihop med våra kunder kraftigt begränsades.

Jag insåg att vi skulle behöva rusta oss för att möta detta, även på ett mentalt plan, och tog därför hjälp av Karin att göra oss mer medvetna om hur vi kan arbeta med vårt självledarskap, hur stötta och motivera varandra i teamet och hur vi hittar ett mindset där vi fokuserar på vad som går att göra (istället för att älta vad som inte går att göra).

Att lägga tid på att tillsammans med Karin och hela teamet prata om detta i en serie workshops har varit en bra investering som hjälpt vårt team att fortsätta leverera goda resultat under ett svårt 2020.

Vårt team har unisont uppskattat att samarbeta med Karin och det gick mycket bra – bättre än jag på förhand trodde – att köra dessa workshops digitalt i Zoom.

Försäljningschef

Läkemedelsbranschen

Utbildningar inom medarbetarskap och grupputveckling

Exempel på utbildningar med Karin:

  • Framgångsrika digitala möten – Engagemang och effektivitet
  • Effektiv kommunikation – Att nå fram med sitt budskap
  • Presentationsteknik 2.0 – Kommunikation som gör skillnad

Utveckling med Mairutveckling

Mairutveckling jobbar utifrån etablerade och moderna teorier som påverkar förmågan att prestera på kort och lång sikt. Och som skapar engagerade och energifulla medarbetare.

Utvecklingskonsult Karin Otterbjörk har mångårig erfarenhet av att utforma och genomföra inspirationsföreläsningar, workshops, workshopserier, utbildningar och coachingupplägg som leder till resultat.

Utifrån nuläge och drömbild tas tjänsterna fram. Karin skapar bra business med människan i fokus. Givetvis finns det möjlighet att jobba digitalt, fysiskt eller som en mix, allt utifrån vad som passar just er.

Individer, små grupper, lite större grupper och riktigt stora grupper - Karin är van vid alla konstellationer och anpassar efter behov.