Anlita en organisationskonsult som gör skillnad

Kontakta Karin Otterbjörk

Föreläsare, workshopledare och företagscoach

Samarbeten med Mairutveckling ska kännetecknas av engagemang och kompetens. Dina behov som kund är i fokus. Vi skapar tillsammans det resultat som du önskar. Allt är möjligt med rätt kompetens och stöd!

Med fokus på kommunikation, tillit och psykologisk trygghet för ditt team eller hela din organisation tar Karin Otterbjörk er från nuläge till önskat läge. Som organisationskonsult för hundratals uppdrag tidigare vet hon hur ni gör skillnad och skapar engagemang för förändring.

Tjänster Karin Otterbjörk

Samarbeta med Karin Otterbjörk och Mairutveckling

Karins styrkor och kompetenser ligger i att kombinera lång erfarenhet med bred kunskap. Den röda tråden i allt hon gör är att skapa insikt, kompetens och att lära ut enkla och kraftfulla verktyg som gör att vi möter våra mänskliga behov och jobbar med vår hjärna, i stället för emot.

På så sätt skapas medarbetare och organisationer som har kraft och kompetens att växa och utvecklas, oavsett utmaningar.

Situationer Karin brinner för och ofta anlitas för att lösa: 

  • bristande samarbete
  • bristande i engagemang
  • svårigheter att nå mål
  • ledarskap som inte fungerar
  • ​​stress och press i arbetsmiljön
  • svårigheter att nå fram med sin kommunikation
  • hantera och utvecklas i förändringar (både interna och externa).

Läs mer om Karin Otterbjörk här

Är du konsult själv? Hör gärna av dig, ett nätverk kan aldrig bli för stort