Mairutveckling

Mair kommer från det gotländska ordet mer och det är utifrån det som Mairutveckling verkar, merautveckling helt enkelt! Utveckling är en viktig del för varje organisation och individ. Med människan och affären i fokus erbjuder Mairutveckling AB sina tjänster.

Mairutveckling drivs av mig, Karin Otterbjörk. Mina tjänster bygger på min långa erfarenhet från ledarskap, affär/försäljning samt inom olika beteende-teorier. Jag är också verksam via Corporate Mind. Läs mer här.

karin@mairutveckling.se
+46 736 26 12 29

Copyright © 2018 Mairutveckling AB. All rights reserved.